^Do góry

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

 • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

  Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność jest sekcją branżową zrzeszoną w Sekretariacie Transportowców NSZZ Solidarność

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym

 


 

Krajową Sekcję Kolejarzy tworzą:

 

 • Międzyregionalne i Regionalne Sekcje Kolejarzy
   

 • Międzyzakładowe i Zakładowe Organizacje Związkowe z Regionów, w których nie działają Regionalne Sekcje Kolejarzy, a które nie są objęte działaniem Międzyregionalnej Sekcji Kolejarzy.

 

W strukturach Krajowej Sekcji Kolejarzy działają Sekcje Zawodowe

 


 

Władzami Krajowej Sekcji Kolejarzy są:

 • Walne Zebranie Delegatów

 • Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy

 • Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy

 • Komisja Rewizyjna

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.