^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 29W dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa odbyło się pierwsze spotkanie podzespołu ds. majątkowych.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" uczestniczyła Barbara Miszczuk.

Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Buczyński – Dyrektor w Departamencie Kolejnictwa przedstawił między innymi zagadnienia, którymi będzie zajmował się podzespół. W trakcie spotkania przedstawiciel  KSK przedstawił postulaty wnoszone przez Solidarność , a dotyczące m.in.:

- aportowanie przez PKP S.A. nieruchomości niezbędnych do działalności spółek, w tym gruntów pod liniami kolejowymi (bez konsekwencji podatkowych),

- nowelizacja ustawy o PKP, w art. 63 dotyczącym odpisów na Fundusz Własności Pracowniczej (na podstawie Stanowiska KSK),

- zasady przekazywania nieruchomości przez PKP S.A. do Spółki X-City, oraz do programu „Mieszkanie+” (zasady komercyjne, odpis na Fundusz Własności Pracowniczej),

- komunalizacja gruntów kolejowych.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 30 marca 2017 r. o godz. 11.00, na którym zostaną przedstawione przez przedstawicieli ministerstwa analizy oraz ewentualne projekty zmian do ustawy o PKP.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.